flag-hu flag-en

Gyermekeink tanulmányi előmenetelének előkészítése, segítése:

Óvodás korú gyermekeink a közeli óvodába, bölcsődés korú növendékeink a környező bölcsődébe járnak. Az iskoláskorúak képességeiknek  megfelelő közoktatási intézményben tanulnak. Az iskolákat a gyermekek egyéni képességeinek megfelelően választjuk ki a gyermekvédelmi gyám, szülő, hozzátartozó bevonásával. Célunk olyan köznevelési intézmény megtalálása, ahol a tanulásban eredményesek, sikeresek lehetnek. A jó képességű, tehetséges gyermekeket felkaroljuk, fejlesztjük, a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket felzárkóztatásban részesítjük. Törekszünk a pályaorientáció megválasztásánál a piacképes szakmák, tudás megszerzésére,
ösztönözni a növendékeket, hogy segítsük beilleszkedésüket a társadalomba majdani megélhetésükhöz kapaszkodót kapjanak

A gyermekek szabadidejének eltöltése:

Minden gyermekeknek biztosítjuk a lehetőséget az érdeklődésének megfelelő szabadidős program kiválasztásához. Az otthonban is tág lehetőség van a szabadidős programok, szakkör megválasztására (néptánc, kézműves foglalkozás, futball, boksz, túrázás, tánc, nyelvtanulás…). Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, ápoljuk hagyományainkat. A nyári szünetben minden csoport a közösen kiválasztott üdülőhelyen nyaral. Egyéni tehetséggondozó táborainkat a növendékek maguk keresik, választják ki.

A gyermekek kapcsolattartása:

A családdal való kapcsolattartásban a gyámhivatali határozatok az irányadóak. Rendszeres kapcsolatot tartunk a családokkal, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek életébe, betekintést nyerjenek a szülők, hozzátartozók.

Gyermekek érdekképviselete:

Gyermekeink tisztában vannak jogaikkal és kötelességeikkel, megtanítjuk őket érdekeik képviseletére és érdekeik érvényesítésére. Tudják, hogy panaszaikkal, észrevételeikkel, hova, kihez fordulhatnak.

Vissza a főoldalra

Számítunk Önre 2019-ben is!

1%

Gyermekotthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány